نمایش ۱ - ۱۲ کالا از ۱۳

چسب دوطرفه مخصوص کلاه گیس
دارای حدود ۳۰ لایه چسب