ابرو مصنوعی سینمایی آماده با موی طبیعی تور بافت

ابرو مصنوعی سینمایی آماده با موی طبیعی تور بافت تیناویگ چیست؟

این ابرو ها از تار موهای گره خورده روی تور نازک و ضدحساسیت ساخته شده اند،
که با استفاده از چسب مخصوص روی صورت چسبانده میشوند.
این ابروها توسط گروه تولید تیناویگ با استفاده از هنرمندان رشته گریم سینمایی ساخته میشوند

ادامه مطلب →